CONTACT
Tel: 0268/258006, 0268/506604, Fax: 0268/258355, e-Mail: primariagh@artelecom.net

Urbanism - documente publicate

Anul 2019

• 22.07.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.07.2019


• 22.07.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.07.2019


• 11.07.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de Avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte individuale", propus pe str. Zambilei, pe terenuri identificate cu CF nr. 105798, CF nr. 105797, CF nr.105792, CF nr.105443, CF nr. 105661, CF nr. 105440, CF nr. 100020 - nr. top 2108/3/1/1/1/2/1/12, avand ca initiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 11.07.2019 - 03.08.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 04.07.2019 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni cu spatii comerciale la Parter”, propus pe zona cuprinsa intre str. Lamaitei (Sud) – str. Crizantemei (Nord) si str. Crinului (Vest) – Str. Gentianei (Est) din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiatori BENGA VALENTIN, GRECEA MARIA, PICU LIVIU-VASILICA, ARISANU NICOLAE-TEODOR, POENAR-CIOCHINA SORIN, BUMBARU CIPRIAN-LEONID - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 04.07.2019 – 31.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, în atentia Arhitectului-Sef.


• 03.07.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de avizare a documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate - Reparcelare", propus pe str. Lacramioarei, nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, avand ca initiator SC Stanitra Invest SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 03.07.2019 - 27.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 01.07.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.06.2019


• 01.07.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.06.2019


• 18.06.2019 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Zonă de prestări servicii, depozitare, mica industrie", propus pe zona situata in intravilanul UAT Ghimbav, DN73 Brasov-Pitesti, pe teren identificat in Cartea Funciara cu CF nr. 105052 - Ghimbav, avand ca initiator SC CYDE INVEST SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 18.06.2019 – 17.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, în atentia Arhitectului-Sef.


• 11.06.2019 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre str. Lamaitei (Sud) – str. Crizantemei (Nord) si str. Margaretei (Vest) – Str. Orhideei (Est) din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiatori SC TERRA CITY SRL  SRL, BUMBARU CIPRIAN-LEONID, SC ECO VIL IMOB SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 11.06.2019 – 10.07.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, în atentia Arhitectului-Sef.


• 11.06.2019 - Consiliul Judetean Brasov - Informare


• 27.05.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.05.2019


• 27.05.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.05.2019


• 22.04.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.04.2019


• 22.04.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.04.2019


• 02.04.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Întocmire Plan Urbanistic Zonal –  Zona de activitati industriale si servicii", propus pe terenurile identificate in Cartea Funciara cu nr. 104010, nr.100873, nr.103963, nr.104044, nr.104043 si nr.102257, in proximitatea Parcului Industrial Ghimbav, avand ca initiator SC ICCO PARC INDUSTRIAL SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 02.04.2019 - 29.04.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 01.04.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Zona de locuinte individuale", propus pe str. Zambilei, pe terenuri identificate cu CF nr. 105798, CF nr. 105797, CF nr.105792, CF nr.105443, CF nr. 105661, CF nr. 105440, CF nr. 100020 - nr. top 2108/3/1/1/1/2/1/12, avand ca initiator SC Nym House SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 01.04.2019 - 14.04.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 25.03.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 01.03.2019


• 25.03.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data 01.03.2019


• 25.02.2019 - Consultare publica, referitoare la Etapa de propuneri preliminare PUZ pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Intocmire PUZ - Zona de servicii, mica industrie, depozitare, statie distributie carburanti", propus pe terenurile situate in extravilanul UAT Ghimbav identificate in Cartea Funciara cu CF nr. 101860, CF nr. 103846, proprietarul terenurilor fiind Bothaza Dumitru. Perioada de consultare a publicului este intre 25.02.2019 - 24.03.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri între orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 31.01.2019 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.01.2019


• 31.01.2019 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2019 - Situatie actualizata pe data de 31.01.2019


• 18.01.2019 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate - Reparcelare", propus pe str. Lacramioarei, nr. 19, 21, 23, 25, 27, 29, avand ca initiator SC Stanitra Invest SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 18.01.2019 - 18.02.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


Anul 2018

• 31.12.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.12.2018 


• 31.12.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 31.12.2018


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Crinului, Lamaitei si Gentianei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC G.S.G.Tranzactii SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Lalelei, Lamaitei si Crinului din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Space Rent Y.V.F. SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 21.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Margaretei, Lamaitei si Orhideei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 21.12.2018 - 29.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 18.12.2018 - Consultare publica, referitoare la studiul de oportunitate pentru initiere Plan Urbanistic Zonal "Intocmire Plan Urbanistic Zonal –  Zona de prestari servicii, turism, depozitare, mica industrie", propus in zona DN1-Dn73, pe terenurile identificate in Cartea Funciara cu nr. 103304, nr.101923, nr.102180, nr.102236, nr.103644 si nr.102156, avand ca initiator SC Kampur Com SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 18.12.2018 - 17.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.

Documente: [ Kampur Com SRL - Documentatie_urbanism ]


• 11.12.2018 - Consultare publica, pentru propunerile preliminare studiului de oportunitate in vederea elaborarii si aprobarii Planului Urbanistic Zonal pentru "Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zona de locuinte colective de mici dimensiuni", propus pe zona cuprinsa intre strazile Lamaitei, Orhideei si Lalelei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL - perioada de consultare a publicului a fost cuprinsa intre 11.12.2018 – 07.01.2019, conform programului: de Luni pana Joi intre orele 09:00 - 16:00 si Vineri intre orele 09:00 – 14:00. Eventualele obiectiuni sau sugestii ale publicului vor fi inregistrate in aceasta perioada si inaintate catre Serviciul Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul Primariei Orasului Ghimbav, in atentia Arhitectului-Sef.


• 08.11.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Miercuri 28.11.2018, ora 11.00 - referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Modificare zona de locuinte individuale/cuplate in zonă de locuinte colective de mici dimensiuni”, propus pe zona cuprinsa intre strazile Lamaitei, Orhideei si Lalelei din cartierul Florilor al orasului Ghimbav, avand ca initiator SC Leabay Construct SRL. Perioada de consultare a publicului este intre 08.11.2018 – 28.11.2018.


• 07.11.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 31.10.2018 


• 07.11.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 31.10.2018


• 05.11.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Luni 19.11.2018, ora 11.00 - referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Zona de activitati industriale si servicii”, propus pe terenurile identificate cu CF nr.104489, CF nr.104673 si CF nr.104674, situate in extravilanul UAT Ghimbav in proximitatea ICCO Parc Industrial, avand ca initiator pe dl. Dragulinescu Ionel-Dan. Perioada de consultare a publicului este intre 04.11.2018 – 18.11.2018.


• 10.09.2018 - Certificate urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 10.09.2018 


• 10.09.2018 - Autorizatii de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data 10.09.2018


• 27.08.2018 - Consultare publica Marți 04.09.2018, ora 11.00, referitoare la initierea Planului Urbanistic Zonal pentru ”Zona de prestari servicii, mica industrie, depozitare, statie carburanti”, propus pe terenurile identificate cu CF nr.101860 și CF nr.103846, situate în extravilanul UAT Ghimbav, avand ca inițiator pe d-l Bothaza Dumitru


• 27.08.2018 - Anunt - Consultare publica Marți 04.09.2018, ora 10.00 referitoare la initiere Plan Urbanistic Zonal pentru ”Zonă locuințe individuale și funcțiuni complementare”, propus pe terenurile din zona Livadă 4, situate în intravilanul UAT Ghimbav, avand ca reprezentant al inițiatorilor pe d-l Dascalu Ciprian


• 01.08.2018 - Anunt - Dezbatere publica - Vineri 28.09.2018, ora 10.00 - referitoare la initiere Plan Urbanistic Zonal pentru ”Actualizare Plan Urbanistic Zonal – DN73B – Zona de constructii si amenajari sportive, cu pastrarea si corelarea zonelor reglementate pentru locuire, cultura si culte”, propus pe terenurile din zona aferenta DN73B, situate in intravilanul UAT Ghimbav, avand ca initiator Orasul Ghimbav. Perioada de consultare a publicului este intre 01.08.2018 – 28.09.2018.


• Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 30.06.2018

• Lista certificatelor de urbanism emise in anul 2018 - Situatie actualizata pe data de 30.06.2018


Anul 2017

• Lista autorizatiilor de construire/desfiintare emise sau prelungite in anul 2017

• Lista certificatelor de urbanism eliberate in anul 2017

 

Primaria Orasului Ghimbav